1. Cine suntem?

Societatea responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este:

Novo Nordisk A/S prin Novo Nordisk Farma SRL  

Str. Buzești nr. 82-94, etaj 9, camerele 2-11, sector 1, 011017, București

România

C.U.I. RO17355938

J40/4897/15.03.2005

021.312.36.74

Puteți contacta în permanență Novo Nordisk A/S prin Novo Nordisk Farma SRL sau Responsabilul privind Protecția Datelor din cadrul Novo Nordisk la protectiadatelor@novonordisk.com adresând întrebări sau preocupări în privința modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

2. Cum colectăm date cu caracter personal despre dumneavoastră?

Obținem datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele surse: 

 • De la dumneavoastră în mod direct
 • De la publicații, website-uri sau mijloace de comunicare sociale disponibile în mod public
 • De la alte entități Novo Nordisk

3. De ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 • În vederea analizării conformității datelor
 • În vederea respectării obligațiilor privind transparența
 • În vederea investigării conformității/fraudelor
 • În vederea coordonării unei conferințe sau a unui eveniment
 • Pentru a vi se acorda rambursări
 • Pentru a realiza interviuri în cadrul unui proiect de cercetare
 • Pentru a răspunde întrebărilor sau solicitărilor dumneavoastră de informații
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale, de ex GCP
 • Pentru a desfasura studiul in conformitate cu Protocolul

Nu este obligatoriu să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Totuși, în cazul în care nu furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, nu vom putea să incepe colaborarea cu dvs. in domeniul studiilor clinice. 

4. Ce fel de date cu caracter personal prelucrăm în privința dumneavoastră?

În scopul descris în Secțiunea 3 de mai sus, putem prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal: 

 •  Informații de contact (nume, adresă, număr de telefon, adresă email)
 •  Informații financiare (număr cont bancar, sume plătite către dumneavoastră pentru servicii prestate)

5. De ce ne permite legislația să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi se realizează pe o bază legală. Conform legislației, ni se permite să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal descrise în Secțiunea 4 de mai sus, în baza următoarelor fundamente juridice: 

 • Prelucrarea este necesară pentru realizarea unui contract cu dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară pentru conformarea cu o obligație legală care ne revine;
 • Prelucrarea este necesară din perspectiva intereselor noastre legitime. Interesele legitime sunt sa asigurăm desfășurarea studiului.

6. Cum divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Putem divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către: 

 • Furnizori sau vânzători care oferă asistență societății noastre (de exemplu, consultanți, furnizori de servicii IT, instituții financiare, societăți de avocați)
 • Alte entități Novo Nordisk (de exemplu, afiliați Novo Nordisk din alte țări)
 • Autorități publice

7. Când transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara ue/see? 

În scopurile descrise în Secțiunea 3 de mai sus, transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în țări din afara Spațiului Economic European (SEE). Nivelul de protecție a datelor în anumite țări din afara SEE nu este în conformitate cu nivelul de protecție a datelor privind datele cu caracter personal aplicat și impus în prezent în cadrul SEE.

Prin urmare, utilizăm una din următoarele măsuri de protecție, după cum impune legea, pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul unor astfel de transferuri: 

 • Transferul se realizează către o entitate Novo Nordisk acoperită prin Regulile Coporatiste Obligatorii ale Novo Nordisk, disponibile la https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.
 • Comisia UE consideră că țările destinatar dețin un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal
 • Am încheiat Clauze Contractuale Standard privind Transferul de Date cu Caracter Personal către Terțe Țări. Puteți obține o copie a Clauzelor contactându-ne după cum este descris în Secțiunea 1;

8. Cât timp vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarea periodă de timp: 

 • Pentru perioada impusă de legea aplicabilă aferenta investigatiilor clinice.

9. Care sunt drepturile dumneavoastră?

În general, aveți următoarele drepturi:

 • Puteți obține o prezentare generală privind datele cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dumneavoastră 
 • Puteți obține o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, de uz general și electronic
 • Puteți solicita actualizarea sau rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • Puteți solicita ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • Puteți să ne solicitați încetarea sau limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • În cazul în care v-ați exprimat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi (a se vedea Secțiunea 5), puteți retrage în orice moment respectivul consimțământ. Retragerea consimțământului nu va afecta legitimitatea prelucrării desfășurate anterior retragerii consimțământului dumneavoastră
 • Puteți depune o plângere la o Autoritate de Protecție a Datelor cu privire la modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Conform legislației aplicabile, pot exista limitări ale acestor drepturi, în funcție de circumstanțele specifice ale activității de prelucrare. Contactați-ne după cum este descris la Secțiunea 1 în cazul în care aveți întrebări sau solicitări privind aceste drepturi.