1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1.1 Această informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se adresează:

(a) profesioniști în domeniul sănătății cu care creăm sau întreținem o relație;

(b) clienților noștri sau potențialilor clienți care sunt persoane fizice (cum ar fi farmaciștii liber profesioniști);

(c) reprezentanților sau persoanelor de contact ale clienților noștri sau ai potențialilor clienți care sunt persoane juridice (cum ar fi farmacii) sau reprezentanților furnizorilor de servicii medicale, de exemplu societăți de asigurări de sănătate.

1.2 Novo Nordisk Farma SRL și Novo Nordisk A / S trebuie prin lege să vă protejeze datele cu caracter personal. Această informare privind prelucrarea de date cu caracter personal explică modul în care colectăm, prelucrăm, folosim, stocăm și schimbăm datele dvs. cu caracter personal. Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal doar în conformitate cu această informare și în conformitate cu legea aplicabilă.

2. CINE SUNTEM?

2.1 Societățile responsabile de colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sunt:

2.2. Novo Nordisk Farma SRL, Str.  Buzești nr. 82-94, etaj 9, camerele 2-11, Sector 1, București, Romania 

RO 17355938,  J40/4897/15.03.2005, capital social 25.795.000 lei

NN Romania

și

Novo Nordisk A / S, Novo Alle 1, 2880 Bagsværd

Nr. de înregistrare al companiei 24256790

NN A / S

împreună denumite „noi” sau „nouă”)

2.3 Puteți contacta întotdeauna Persoana responsabilă cu protecția datelor din România la protectiadatelor@novonordisk.com cu întrebări sau îngrijorări cu privire la modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal.

3. CUM COLECTĂM DATE CU CARACTER PERSONAL DESPRE DVS.?

3.1 Putem colecta și prelucra datele cu caracter personal din următoarele surse:

(a) de la dvs. direct,

(b) din publicații, site-uri web sau rețele media sociale disponibile public,

(c) de la vânzători / furnizori care au primit în prealabil consimțământul dvs. pentru a vă prelucra informațiile,

(d) din utilizarea și consumul dvs. de servicii și comunicații digitale furnizate de Novo Nordisk, cum ar fi site-uri web și e-mailuri.

4. DE CE VĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

4.1 Întotdeauna vă prelucrăm datele cu caracter personal pentru un scop sau scopuri specifice și prelucrăm numai tipul de date cu caracter personal care este relevant pentru realizarea acelui scop sau scopuri. Datele cu caracter personal sunt colectate numai în măsura necesară. În niciun caz datele colectate nu sunt vândute către terți pentru niciun motiv.

4.2 Prelucrarea noastră a datelor dvs. cu caracter personal necesită un temei legal. Nu vom prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă nu avem o justificare adecvată prevăzută de lege în acest scop.

4.3 General. Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri generale, deoarece acestea sunt necesare intereselor noastre legitime și nu vă afectează în mod nejustificat interesele dvs. sau drepturile sau libertățile fundamentale:

(a) în scopuri statistice și pentru a optimiza serviciile pe care vi le oferim;

(b) pentru a ne gestiona resursele IT, inclusiv gestionarea infrastructurii și continuitatea activității și să optimizăm și să urmărim activitățile noastre (de exemplu, măsurarea interacțiunilor sau a vânzărilor, numărul de întâlniri / apeluri), precum și să răspundem solicitărilor dvs. și să vă oferim sprijin eficient;

(c) pentru a vă invita la evenimente, congrese sau întâlniri sponsorizate de noi; sau

(d) pentru vă acorda acces la oferte restricționate, cum ar fi site-uri web protejate prin parolă pentru profesioniști și module de instruire care vă permit să ne furnizați anumite servicii (mai exact servicii de consultanță);

(e) pentru a vă oferi informații potrivite, adecvate și actualizate despre boli, medicamente și alte servicii; și

(f) pentru a vă trimite sondaje și comunicări cu privire la produse, zone terapeutice sau servicii pe care le promovăm.

(g) pentru a vă prelucra datele în scopuri de profilare pentru a planifica, gestiona și executa comunicări și interacțiuni cu dvs. și pentru a vă viza și desfășura activități de segmentare pentru a vă adresa și a vă anticipa nevoile profesionale în cel mai bun mod și pentru a îmbunătăți calitatea interacțiunilor și serviciilor noastre prin adaptarea ofertei noastre la nevoile dvs. specifice.

În cazurile specifice când vă trimitem comunicări comerciale prin mijloace electronice, ne întemeiem prelucrarea datelor dumneavoastră pe consimțământ, asa cum il exprimati la sfarsitul prezentei Informari.

4.4 Conformitate. Vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de conformitate, deoarece acest lucru este necesar pentru a ne respecta obligațiile noastre legale sau de reglementare:

(a) pentru a gestiona relația noastră cu dvs., inclusiv validarea acreditărilor dvs. profesionale (de exemplu, prin baze de date ale terților);

(b) pentru a asigura respectarea cerințelor legale, inclusiv: asigurarea transparenței transferurilor de valoare, documentarea mostrelor, documentarea taxelor și deducerilor;

(c) pentru a răspunde la presupuse cazuri de conduită incorectă sau fraudă, pentru a asigura apărarea in caz de litigii, pentru a efectua audituri și pentru a asigura conformitatea cu privire la fuziuni și achiziții care implică compania noastră sau grupul de companii; și

(d) pentru a gestiona și raporta evenimentele adverse și reclamațiile privind calitatea, în conformitate cu legislația.

4.5 Contractual. Vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri, deoarece prelucrarea este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile noastre contractuale față de dvs. sau pentru a lua măsuri precontractuale la cererea dvs.:

(a) pentru implementarea sarcinilor sau pregătirea sau executarea contractelor existente și pentru păstrarea evidenței generale; și

(b) pentru a asigura tarifarea și facturarea corectă.

5. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM DESPRE DVS.?

5.1 Scopuri generale, de conformitate și contractuale. În scopurile descrise mai sus în Secțiunile 4.3, 4.4 și 4.5 (Scopuri Generale, de Conformitate și Contractuale), putem prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal:

(a) informații generale de identificare (de exemplu, nume, sex, date de contact);

(b) funcția dvs. (de exemplu, titlul, poziția, numele companiei, departamentul). Pentru profesioniștii din domeniul sănătății: ID-ul de profesionist în domeniul sănătății, prima specializare, a doua specializare, anul absolvirii facultății de medicină, publicații, activități la congrese, premii, biografie, educație, legături către universități, expertiză și participarea la / contribuția la studii clinice, ghiduri, comisii și organizații editoriale, angajamente în terapii și tratament;

(c) informații de plată (de exemplu, datele cardului de credit, detaliile contului bancar, TVA sau alt număr de identificare fiscală);

(d) datele dvs. de identificare electronică, dacă este necesar, în scopul livrării de produse sau servicii către compania noastră (de exemplu, autentificare, drept de acces, parole, număr de ecuson, adresă IP, identificatori / cookie-uri online, jurnale, ore de acces și conectare, înregistrare de imagini sau sunet, cum ar fi imagini cu ecusoane, CCTV sau înregistrări vocale);

(e) informații privind utilizarea, răspunsurile și / sau preferințele dvs., inclusiv în ceea ce privește tipurile de mesaje discutate, canalele de comunicare și frecvența;

(f) datele pe care ni le furnizați, de exemplu, atunci când completați formulare sau în timpul evenimentelor la care participați sau când răspundeți la întrebări în timpul unei conversații sau într-un sondaj;

(g) date referitoare la serviciile pe care vi le oferim; și informații despre activitățile / interacțiunile promoționale, științifice și medicale pe care le aveți cu noi, inclusiv interacțiunile viitoare potențiale.

6. CUM DIVULGĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

6.1 În cursul activităților noastre și în scopurile prevăzute la secțiunea 4, putem divulga datele dvs. cu caracter personal către:

(a) personalul nostru (inclusiv personalul, departamentele sau alte companii ale grupului de companii Novo Nordisk);

(b) agenții noștri independenți sau brokerii (dacă există);

(c) furnizorii și providerii noștri de servicii care ne furnizează servicii și produse;

(d) furnizorii de sisteme IT, furnizorii de servicii cloud, furnizorii de baze de date și consultanții;

(e) partenerii noștri de afaceri care oferă produse sau servicii în comun cu noi sau cu filialele sau subsidiarele noastre;

(f) orice terț căruia îi cesionăm sau novăm oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre; și

(g) consultanții și avocații noștri externi, inclusiv în contextul vânzării sau transferului oricărei părți a activității noastre sau a activelor sale.

6.2 Toți terții sunt obligați contractual să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor dvs. cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă.

6.3 Datele dvs. cu caracter personal pot fi, de asemenea, accesate de sau transferate către orice autoritate națională și / sau internațională de reglementare, executare, organism public sau instanță, unde suntem obligați să facem acest lucru prin legea sau regulamentul aplicabil sau la cererea acestora.

7. TRANSFERAM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA UE / SEE?

7.1 Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. pot fi, de asemenea, prelucrate, accesate sau stocate într-o țară din afara UE/SEE în scopurile prevăzute la secțiunea 4.

7.2 Nivelul de protecție al datelor în anumite țări din afara SEE nu este conform cu nivelul de protecție al datelor cu caracter personal în prezent aplicat și pus în executare în SEE. Prin urmare, utilizăm următoarele garanții, după cum prevede legislația, pentru a vă proteja datele cu caracter personal în caz de astfel de transferuri:

(a) Transferul se face către o entitate Novo Nordisk acoperită de Regulile Corporatiste Obligatorii ale Novo Nordisk, disponibile la https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html .:

(b) Comisia UE consideră că țările de destinație au un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal;

(c) Am încheiat Clauze Contractuale Standard pentru Transferul de Date cu caracter personal în țări terțe. Puteți obține o copie a clauzelor contactându-ne așa cum este descris în secțiunea 2;

 

8 PENTRU CÂT TIMP VOM PĂSTRA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

8.1 Vom păstra datele dvs. cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau pentru a respecta cerințele legale sau de reglementare. Criteriile utilizate pentru a determina durata perioadelor de păstrare includ: (i) durata de timp în care avem o relație in desfăşurare cu dvs. și vă oferim produse, servicii sau continut ; (ii) dacă există o obligație legală specifică prevăzută de legile aplicable (precum perioadele de păstrare impuse de Legea contabilității nr. 82/1991 sau de Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996); sau (iii) dacă păstrarea este recomandabilă în lumina poziției noastre juridice (precum punerea în aplicare a termenilor contractuali aplicabili, a termenelor de prescripție aplicabile, a litigiilor sau a investigațiilor de reglementare).

9. CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

9.1 În general, aveți următoarele drepturi și puteți:

(a) Obține o imagine de ansamblu asupra datelor cu caracter personal pe care le avem despre dvs.,

(b) obține o copie a datelor dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și să se transmită acele date unui alt operator

(c) solicita o actualizare sau o corectare a datelor dvs. cu caracter personal

(d) solicita ștergerea sau distrugerea datelor dvs. cu caracter personal

(e) să ne solicitați să oprim sau să limităm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

(f) să vă opuneți la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

(g) dacă prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, să vă retrageți consimțământul în orice moment

(f) Puteți trimite o reclamație cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal la o Autoritate pentru Protecția Datelor. În România, aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

9.2 Vă puteți utiliza drepturile dvs. prin trimiterea unui e-mail la adresa specificată în secțiunea 2.3 de mai sus.