Procesul descris în Formular nu se referă și nu are drept obiect plasarea de "comenzi justificate" astfel cum sunt definite în legislatia aplicabilă (e.g. Ordinul 269/2017), iar farmacia nu va furniza niciun fel de informații referitoare la prescripții.

Implicarea Novo Nordisk Farma SRL este strict limitată la preluarea informațiilor furnizate de farmacie prin intermediul Formularului și transmiterea lor către toți distribuitorii Novo Nordisk Farma SRL. Novo Nordisk Farma SRL nu se va implica și nu va intermedia sau mijloci în niciun fel relația dintre farmacie și distribuitori. 

Farmacia este de acord ca, pe baza informațiilor furnizate în Formular, să fie contactată direct de către distribuitorii Novo Nordisk Farma SRL, fără nicio implicare din partea Novo Nordisk Farma SRL. În acest sens, farmacia întelege și este de acord ca informațiile furnizate de farmacie prin intermediul Formularului să fie transmise către toți distribuitorii Novo Nordisk Farma SRL, în vederea posibilei contactări a farmaciei de către respectivii distribuitori.

Novo Nordisk Farma SRL nu acționează în numele ți/sau pe seama distribuitorilor săi și nici nu își asumă vreo obligație, angajament sau promisiune în legătură cu o anumită conduită sau prestație din partea distribuitorilor Novo Nordisk Farma SRL, aceștia fiind singurii în masura să decidă dacă vor contacta sau nu farmacia.

Farmacia se angajează să nu transmită către Novo Nordisk Farma SRL niciun fel de informații despre colaborarea sa cu distribuitorii, incluzând dar nelimitat la informații precum: care sunt distribuitorii care nu și-au onorat comenzile, modul în care s-a concretizat colaborarea dintre farmacie și distribuitorii cu care colaborează (inclusiv dar nelimitat la distribuitorii Novo Nordisk Farma SRL), stadiul procesului etc.

Persoana care completează Formularul pe seama farmaciei are dreptul și autorizarea necesare să reprezinte farmacia pentru efectuarea acestui proces, inclusiv pentru confirmarea, dupa caz, asumarea angajamentelor de mai sus pe seama farmaciei.