Compania responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este:

NOVO NORDISK Farma SRL,

Str. Buzești nr. 82-94, etaj 9, camerele 2-11, Sector 1, București, România

J40/4897/2005, CIF RO 17355938

Tel. + 40 21 312 36 74  

Puteți contacta oricând Novo Nordisk sau Responsabilul Novo Nordisk cu confidențialitatea datelor la adresa protectiadatelor@novonordisk.com dacă aveți întrebări sau preocupări despre modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Această Notificarea privind protecția datelor descrie practicile Novo Nordisk referitoare la toate informațiile pe care le colectăm prin sistemul nostru online de recrutare în legătură cu acțiunea dvs. de a căuta o oportunitate profesională și de a aplica pentru un loc de muncă în cadrul Novo Nordisk Farma SRL sau al uneia dintre companiile sale afiliate.

Citiți această Notificare cu atenție și indicați dacă acceptați termenii acesteia dând click pe butonul de mai jos (“Înțeleg și sunt de acord cu termenii de mai sus”). Activitatea noastră de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs. oferit în momentul în care dați click pe butonul de acceptare de mai jos.

Novo Nordisk colectează date cu caracter personal pe care ni le transmiteți ca parte a procesului de recrutare. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o bază de date externă în Polonia.

Mai mult, dacă este necesar în scopurile de mai jos, este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie transferate către terțe părți care furnizează produse și servicii (precum agenții care asistă Novo Nordisk în verificarea și intervievarea potențialilor angajați), furnizori de sisteme IT, precum și autorități de reglementare, dacă acest lucru ni se impune prin lege.

Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite prelucrarea manuală și în alte sisteme interne de tip computer. Datele cu caracter personal includ toate informațiile furnizate de dvs.  

Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate în scop de recrutare și, în acest sens, este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie transferate către companiile afiliate Novo Nordisk aflate într-o altă țară decât țara dvs. de reședință. Datele cu caracter personal vor fi evaluate doar așa cum se descrie mai jos.

În scopul descris mai sus la secțiunea 3, este posibil să prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal:

·       Date de contact (nume, adresa de email, țara)

·       Ani de experiență profesională

·       Domenii/locații de interes

Novo Nordisk este un angajator care aplică o politică a egalității șanselor și ia toate deciziile de angajare doar în funcție de merit și calificare. Prin urmare, nu trebuie să includeți date despre rasa sau etnia dvs., religia sau convingerile dvs., opinia politică, orientarea sexuală sau apartenența la un sindicat. Nu includeți numărul de asigurare socială.

De asemenea, nu sunteți obligat/ă să ne furnizați datele dvs. cu caracter personal. Însă, dacă nu ni le furnizați, profilul dvs. nu poate fi înregistrat în Job Agent.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate doar în următoarele circumstanțe:

Datele cu caracter personal vor fi divulgate în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai sus către companiile afiliate Novo Nordisk de la nivel mondial, inclusiv companiile afiliate aflate în țări din afara UE, care pot avea legi și reglementări privind confidențialitatea și protecția datelor diferite de cele din țara dvs. de reședință. 

Datele cu caracter personal pot fi divulgate autorităților publice și agențiilor de aplicare a legii, în limita permisă și impusă de lege. 

Utilizăm următoarele garanții, conform legii, pentru a vă proteja datele cu caracter personal în cazul transferurilor în funcție de țara unde sunt transferate acestea:

·       Transferul se face către o entitate Novo Nordisk sub incidența Regulilor obligatorii ale Novo Nordisk disponibile la https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.  

·       Țările de destinație sunt considerate de Comisia Europeană ca având un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

·       Am încheiat Clauzele Contractuale Standard pentru transferul datelor cu caracter personal către terțe părți. Puteți obține o copie a Clauzelor contactându-ne prin metoda descrisă în partea de sus a paginii;

Vă rugăm să ne furnizați informații corecte și actualizate și vă încurajăm să actualizați regulat datele dvs. cu caracter personal. Aveți posibilitatea să revizuiți, să modificați sau să vă dezabonați de la serviciul Job Agent (Agent de pozitii deschise) în orice moment.

Novo Nordisk va șterge informațiile inactive (fără click-through în emailuri) ale abonaților Job Agent (Agent de pozitii deschise) după 3 ani.

Puteți obține mai multe informații despre datele cu caracter personal pe care le stocăm și prelucrăm despre dvs. și, în măsura în care legea vă acordă acest drept, puteți obține o copie a datelor dvs. cu caracter personal într-un formă structurată, frecvent utilizată care să poată fi interpretată prin intermediul unui program informatic. Mai mult, vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal sau puteți solicita rectificarea acestora. De asemenea, aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe dintre drepturile dvs., vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de contact de mai sus.

Dacă aveți reclamații cu privire la modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, puteți contacta Agenția pentru protecția datelor din țara dvs., de exemplu, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Romania.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi utilizate pentru colectarea de date statistice anonime în scop intern, caz în care informațiile vor fi utilizate colectiv. Toate datele cu caracter personal vor fi anonimizate.